فرهنگی-مذهبی

دانلود نوحه ی شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

چون شود فردا می روم میدان            می شوم اندر خاک و خون غلطان

از غم مکن شیون بپا زینب ای زینب     با ناله و شور و نوا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

می سپارم من بر تو این طفلان          کن نگهداری خواهر از ایشان

اطفال را دست شما زینب ای زینی     دادم تو را دست خدا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

سیر بنگر بر این رخ گلگون                 چون شود فردا غرق  اندر خون

دیگر نمی بینی مرا زینب ای زینب       رأسم کنند بر نیزه ها زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

چون مهیا بر این جهادم من               سر به فرمان حق نهادم من

این سرزمین نینوا است زینب ای زینب  باید نمایم جان فدا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

می شوم کشته با همه یاران            جسمها پر خون بی کفن عریان

از ما نماند کس بجا زینب ای زینب        جز عابدین در خیمه ها زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

یک وصیت ای مهربان دارم                 کشته چون گشتم  خواهر زارم

ازخیمه گه بیرون میا زینب ای زینب         کن صبر و طاقت در بلا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

شیر زن خواهر عصمت صغری            خورده ای شیر از سینه ی زهرا

ای مهربان ای با وفا زینب ای زینب         خواهر مرا یاری نما زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

صبر کن منما ناله و زاری                             صبر کن منما ناله و زاری

مخراش صورت در عزا زینب ای زینب     در نزد قوم بی حیا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

شد شب هجران خواهر نالان             کم نما افغان با دل سوزان

فردا به دشت کربلا زینب ای زینب       گردد سرم از تن جدا زینب ای زینب

از دم تیغ و نیزه و خنجر                       قاسم و عباس اکبر و اصغر

سازند جان خود فدا زینب ای زینب          لب تشنه در دست بلا زینب ای زینب

روز عاشورا محشر کبری است           هر طرف بانگ آه و واویلاست

آتش فتد بر خیمه ها زینب ای زینب        غارت شود اموال ما زینب ای زینب

شمر دون رأسم از قضا برد                ساربان دستم از جفا برد

پا مال سم اسبها زینب ای زینب                   سازند جسمم از جفا زینب ای زینب

شد معلم در ناله و فغان                             اشک او جاری باشد از چشمان

یادآوری چون کربلا زینب ای زینب         برسر زند زین ماجرا زینب ای زینب

شاعر: حاج حبیب الله معلمی

شب عاشوراست امشب                 شب عاشوراست امشب

کربلا غوغاست امشب                    شب عاشوراست امشب

شب عاشوراست امشب                 شب عاشوراست امشب

نوحه گر زهراست امشب                 شب عاشوراست امشب

کربلا غوغاست امشب                    شب عاشوراست امشب

نوحه گر زهراست امشب                 شب عاشوراست امشب

شب عاشوراست امشب                 شب عاشوراست امشب

کربلا غوغاست امشب                    شب عاشوراست امشب

شب عاشوراست امشب                 شب عاشوراست امشب

نوشته شده در تاریخ شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ توسط ابوعمار
طبقه بندی: اشعار حاج حبیب الله معلمی  حاج صادق آهنگران  نوحه های حاج صادق آهنگران در جنگ تحمیلی 
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin